Informacije glede online prijav

on-line predprijave so odprte!

ON-LINE PRIJAVA

Prijavite se do 1.7.2023 in izkoristite ugodnejšo ceno 20 €.
(velja za vse trase maratona)

Online predprijava bo mogoča le do 1.7.2023

Cena na dan dogodka: 30€

Splošni pogoji

Vsi udeleženci maratona so dolžni upoštevati cestno-prometne predpise ter navodila in opozorila organizatorja, saj bo maraton potekal ob normalnem cestnem prometu. Udeleženec maratona je vsak, ki se prijavi organizatorju, plača štartnino in priloži izpolnjeno prijavnico. Udeleženc maratona je tudi vsak, ki se maratona udeleži na podlagi akreditacije ali povabila organizatorja. Obvezna je uporaba zaščitne čelade. Osebe mlajše od 14 let se maratona lahko udeležijo le ob spremstvu starša ali skrbnika. Vsi udeleženci vozijo na lastno odgovornost ter odgovarjajo za škodo povzročeno sebi, drugim ali tretji osebi. Udeleženci soglašajo, da ne bodo vložili tožbe ali zahteve proti organizatorju v primeru nastanka škode ali poškodbe, povzročene sebi, drugim ali tretji osebi. Udeleženci soglašajo z objavo podatkov, fotografij in video posnetkov v sredstvih javnega obveščanja in na internetu in zato ne bodo zahtevali nobenega povračila. S štartom udeleženci potrdijo, da so zdravi in vsestransko pripravljeni na maraton in so seznanjeni z določili razpisa in z njimi soglašajo. Prosimo, spoštujte naravo in ne odmetavajte ovojev energetskih ploščic in pijač na cesto!